Friday, June 12, 2015

Pretoria Canopy Meeting


Die foto is geneem met die byeenkoms van die Pretoria Canopy op 12 Junie te Thaba Tshwane.

Die Valskerm manne het in die begin van die jaar ‘n organisasie gestig wat nou bekend is as PVO – Parachute Veterane Organisasie.

Die doel van die PVO is om alle ou Bats te betrek en fondse te kry om manne wat swaar kry te help.

Die Pretoria Canopy is tans die grootste Canopy in die land en die ere lede is Ronny Claassen en Harry Finley.

Albei die lede was in die eerste groep wat in Engeland nog opgelei is as Bats.

Harry was die liggewig welter bokser van die Wereld in 1962.

Enige iemand wat belangstel in die PVO kan my direk kontak.

The photo was taken by the meeting of the Pretoria Canopy on 12 June to Thaba Tshwane.

The Parachute men founded an organisation in the beginning of the year that is now known as PVR - Parachute Veterans Organisation.

The purpose of the PVR is to involve all old Bats and funds to help men that are struggling.

Pretoria Canopy is the largest canopy in the country and the honorary members Ronny Claassen and Harry Finley.

Both members were in the first group who were trained in England as Bats.

Harry was the lightweight boxer of the World in 1962 .

Anyone interested in the PVR can contact me directly.

Friday, March 13, 2015

The ‘Veteran’ Parachute Soldiers / Die ‘Veterane’ Valskerm Soldate

The ‘Veteran’ Parachute Soldiers founded an organisation where all qualified Parachute members may join. The Pretoria Canopy’s first meeting took place in Gesina the rest the Pretoria Rugby Club.
Ronnie Claasen and Harry Finley, two members of the original group of 15 Parachute trainees who had their training in Britain in 1960 were chosen as Honorary Members of the Pretoria Canopy.

At the meeting of 13 March Ronnie gave an interesting talk on their training in Britain to the about 70 members and a few ladies who had attended.

The purpose of the founding of these Parachute Canopies is non political, it is for the unity and for gathering advice and funds for members of the group who are in need of assistance.

The Pretoria Canopy as procured a venue in Thaba Tshwane for further meetings.Die ‘Veterane’ Valskerm Soldate het in Januarie ‘n organisasie gestig waar alle gekwalifiseerde Valskerm manne kan aansluit. Sulke gebeidsbyeenkomste word ‘n ‘Canopy’ genoem en die Pretoria Canopy is gestig en groei met elke byeenkoms. In Februarie is die oorhoofsebeheergroep gekies en die naam Pretoria Veterane Organisasie is aanvaar.

Die eerste byeenkomste het plaasgevind in Gesina en die een daarna by die Pretoria Rugby Klub. Twee ou valskerm soldate – Ronnie Claasen en Harry Finley is verkies as Ere Lede van die Pretoria Canopy. Albei lede was deel van die oorspronklike groep van 15 wat valskermopleiding in Britanjie in 1960 ondergaan het.

Vrydagaand op 13 Maart het Ronnie ‘n praatjie gegee oor hul opleiding in Britanjie. Die byeenkom van so ongeveer 70 manne en ‘n paar dames het sy praatjie terdeë geniet. Ronnie vertel dat Harry ‘n bokser van faam is wat teen Mei 1963, reeds 110 keer in die kryt geklim het en net 8 van sy gevegte verloor het. Hy was in 1958 en 1962 die Suid Afrikaanse kampioen en het vroeg in 1963 in Amerika die wêreld ‘Light Welter Weight’ titel verower.

Die doel van hierdie ‘Canopy’ stigting, as ‘n nie polities organisasie is vir die samesyn en om fondse, en advies in te samel om lede wat swaar kry te help.

Die Pretoria Canopy het nou sy eie ‘venue’ gekry in Thaba Tshwane

Saturday, February 28, 2015

Centurion Farm Stall Market

Paul is exhibiting at the Centurion Farm Stall Market. Go visit him and obtain your personally signed copy of his latest book "We Fear Naught But God - Pictorial Edition".


The Centurion Farm Stall Market has home made goods for everyone and is the place to stroll around and enjoy locally self manufactured foods and goods.

For more detail, calendar and address please visit http://www.centurionfarmmarket.co.za/

Saturday, February 21, 2015

Die verlede bepaal die toekoms - The Centurion

Nichelle Steyn van The Centurion het 'n pragtige berig geplaas oor die nuutste boek van Paul Els, getiteld "Valhalla".

Die storie het verskyn in die koerant in die 21st Febraurie 2015 uitgawe, maar is ook beskikbaar op hulle webwerf by http://www.thecenturion.co.za/?p=9680