Friday, June 12, 2015

Pretoria Canopy Meeting


Die foto is geneem met die byeenkoms van die Pretoria Canopy op 12 Junie te Thaba Tshwane.

Die Valskerm manne het in die begin van die jaar ‘n organisasie gestig wat nou bekend is as PVO – Parachute Veterane Organisasie.

Die doel van die PVO is om alle ou Bats te betrek en fondse te kry om manne wat swaar kry te help.

Die Pretoria Canopy is tans die grootste Canopy in die land en die ere lede is Ronny Claassen en Harry Finley.

Albei die lede was in die eerste groep wat in Engeland nog opgelei is as Bats.

Harry was die liggewig welter bokser van die Wereld in 1962.

Enige iemand wat belangstel in die PVO kan my direk kontak.

The photo was taken by the meeting of the Pretoria Canopy on 12 June to Thaba Tshwane.

The Parachute men founded an organisation in the beginning of the year that is now known as PVR - Parachute Veterans Organisation.

The purpose of the PVR is to involve all old Bats and funds to help men that are struggling.

Pretoria Canopy is the largest canopy in the country and the honorary members Ronny Claassen and Harry Finley.

Both members were in the first group who were trained in England as Bats.

Harry was the lightweight boxer of the World in 1962 .

Anyone interested in the PVR can contact me directly.