Friday, March 13, 2015

The ‘Veteran’ Parachute Soldiers / Die ‘Veterane’ Valskerm Soldate

The ‘Veteran’ Parachute Soldiers founded an organisation where all qualified Parachute members may join. The Pretoria Canopy’s first meeting took place in Gesina the rest the Pretoria Rugby Club.
Ronnie Claasen and Harry Finley, two members of the original group of 15 Parachute trainees who had their training in Britain in 1960 were chosen as Honorary Members of the Pretoria Canopy.

At the meeting of 13 March Ronnie gave an interesting talk on their training in Britain to the about 70 members and a few ladies who had attended.

The purpose of the founding of these Parachute Canopies is non political, it is for the unity and for gathering advice and funds for members of the group who are in need of assistance.

The Pretoria Canopy as procured a venue in Thaba Tshwane for further meetings.Die ‘Veterane’ Valskerm Soldate het in Januarie ‘n organisasie gestig waar alle gekwalifiseerde Valskerm manne kan aansluit. Sulke gebeidsbyeenkomste word ‘n ‘Canopy’ genoem en die Pretoria Canopy is gestig en groei met elke byeenkoms. In Februarie is die oorhoofsebeheergroep gekies en die naam Pretoria Veterane Organisasie is aanvaar.

Die eerste byeenkomste het plaasgevind in Gesina en die een daarna by die Pretoria Rugby Klub. Twee ou valskerm soldate – Ronnie Claasen en Harry Finley is verkies as Ere Lede van die Pretoria Canopy. Albei lede was deel van die oorspronklike groep van 15 wat valskermopleiding in Britanjie in 1960 ondergaan het.

Vrydagaand op 13 Maart het Ronnie ‘n praatjie gegee oor hul opleiding in Britanjie. Die byeenkom van so ongeveer 70 manne en ‘n paar dames het sy praatjie terdeë geniet. Ronnie vertel dat Harry ‘n bokser van faam is wat teen Mei 1963, reeds 110 keer in die kryt geklim het en net 8 van sy gevegte verloor het. Hy was in 1958 en 1962 die Suid Afrikaanse kampioen en het vroeg in 1963 in Amerika die wêreld ‘Light Welter Weight’ titel verower.

Die doel van hierdie ‘Canopy’ stigting, as ‘n nie polities organisasie is vir die samesyn en om fondse, en advies in te samel om lede wat swaar kry te help.

Die Pretoria Canopy het nou sy eie ‘venue’ gekry in Thaba Tshwane